Spolupracujeme

Doma

  • Ekumenická akademie - spojuje nás zájem o solidární ekonomiku a potravinovou suverenitu, společně s EA realizuje Fórum potravinové suverenity a spolupracujeme na dalších akcích směřujících k rozšiování solidarity a spravedlnosti ve společnosti.Pořádáme společně řadu akcí v této oblasti (např. Fórum potravinové suverenity, Evropské setkání komunitou podporovaného zemědělství, atd.)

  • CooLand - spojuje nás zájem o šetrné obhospodařovávání a správa naší krajiny, dobrou zemědělskou péči a přístup k půdě pro ty, kteří o ni hodlají pečovat. Spolupracujeme na realizaci Fóra potravinové suverenity a připravujeme kampaň dobré péče o půdu a krajinu.

  • PRO-BIO LIGA - spojuje nás zájem o ekologické zemědělství a vzdělávání veřejnosti v oblasti šetrné, udržitelné spotřeby. Spolupracujeme na environmentálním vzdělávání dětí a dospělých, pořádání nejrůznějších akcí, atd.

  • Hnutí Duha - spojuje nás zájem o jídlo z blízka, šetrné hospodaření a podporu drobných ekologických zemědělců. Společně provozujeme adresář farmářů, respektive je ho část o KPZ.

  • KomPot - spojuje nás zájem o komunitní potraviny, které KomPot úspěšně produkuje na principech komunitou podporovaného zemědělství (KPZ)

  • KZ Kuchyňka - spojuje nás zájem o využití zanedbaných městských prostor pro produkci potravin na principech KPZ

  • MČ Praha 12 - spojuje nás zájem o zlepšování městského prostředí, vzdělávání jeho obyvatel směrem k šetrnému zemědělství a produkci potravin

  • Nadace Pro půdu - spojuje nás zájem o osud půdy, nové formy jejího vlastnictví a dobrou péči o půdu, která není zbožím, ale je darem, o nejž musíme společně pečovat zejména ekologickým a ekologicky šetrným obhospodařováváním.

Ve světě

  • URGENCI - spojuje nás zájem o komunitou podporované zemědělství, jeho rozvoj na evropské i světové úrovni. Spolupracujeme vytváření evropské sítě KPZ zejména pořádáním Evropských KPZ setkání.
  • Access to Land network - spojuje nás zájem o přístup k půdě, nové komunitní formy vlastnictví půdy  a ekologické obshospodařování půdy
  • Tierre de Liens - spojuje nás zájem o přístup k půdě, nové komunitní formy vlastnictví půdy  a ekologické obshospodařování půdy
  • Die Agronauten -spojuje nás zájem o přístup k půdě, angažovaný občanský výzkum a ekologické zemědělství