AMPI

Naším posláním je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí, a to prostřednictvím rozvoje místních potravinových systémů v České republice. Zastřešujeme vznik a fungování místních potravinových systémů v ČR (komunitou podporovaného zemědělství, komunitních zahrad aj.). Fungujeme na principech sdílení, udržitelnosti a otevřenosti novým podnětům. Je pro nás důležitá ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj.  

 Naše činnosti

 

Jsme zapojeni

Člen Slušná firma Člen ALMŠ Pozorovatel sítě Pavučina

Donoři

 Hlavní město Praha