Společenství KPZek

AMPI si klade za cíl sloužit jako prostor pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu různých místních potravinových iniciativ, proto jsme založili Společenství KPZek.

Cíle společenství

Cílem společenství KPZek je propojovat zemědělce a spotřebitele zapojené do iniciativ KPZ a jim podobných potravinových iniciativ, tak aby mezi sebou mohli sdílet zkušenost a vytvářet společenství, a zároveň propagovat, posilovat a rozvíjet inicativy KPZ v ČR a zapojovat je do celoevropského dění. Síť je založena s cílem podporovat vzájemnou solidaritu a podporu mezi jednotlivými iniciativami.

Poslání společenství

Společenství KPZ je živnou půdou pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu a spolupráci různých místních potravinových iniciativ. Společenství svými nápady myšlenkami, podněty a aktivitami hodlá zúrodňovat pole pro rozkvět komunitou podporovaného zemědělství v ČR a zároveň čerpat živiny z výsledků a výstupů práce organizace AMPI. Její členové se hlásí k myšlenkám solidarity, lokalizace, přímého vztahu zemědělec-spotřebitel, udržitelnosti, a mnoha dalším obsaženým v Evropské deklaraci potravinové suverenity

Přínosy společenství

Pravidelná setkávání členů společenství, formou každoročních jarních a podzimních Setkání KPZek. Informace, podpora a poradenství o místních potravinových systémech z první ruky. Možnost podílet se na přetváření našeho potravinového systému, společně! A věříme, že společně přijdeme na mnoho dalšího.

Hodnoty společenství

Hodnoty, které členové společenství sdílí jsou uvedeny zde.

Jak se zapojit?

Stačí vyplnit přihlášku.