Projekty

2017

2016

  • EVVO pro žáky a veřejnost v Klíčovských sadech - obsahem projektu je vytvoření příkladu dobré praxe práce s veřejným prostorem (Klíčovským sadem) a jeho využití jak z hlediska produkčního (sklizeň zpracování ovoce), environmentálního (extenzivní hospodaření) i společenského (vzdělávací a volnočasové aktivity). Projekt je realizován ve spolupráci se spolkem Na ovoce a byl podpořen Hlavním městem Prahou a MČ Praha 9. 

  • Sociálně-ekologický komunitní prostor Kuchyňka - obsahem projektu je komunitní plánování a realizace vybraných opatření pro rozvoj komunitního prostoru Kuchyňka a pro rozšíření jeho environmentálně vzdělávacího potenciálu.  Projekt je finančně podpořen Hlavním městem Praha. 

  • EVP - Natura, Cultura, Agricultura - Obsahem projektu je tvorba, propagace a realizace výukových programů pro MŠ a ZŠ na území Hlavního města Prahy v období 1.9.2016- 30.6.2017, zejména v oblasti udržitelného zemědělství s přímou vazbou na jeho environmentální a sociálně-kulturní aspekty. Projekt je podpořen Hlavním městem Praha.

  • Learning towards Access to Land (LeALand) - Obsahem projektu je vzdělávání pracovníků a dobrovolníků orgnizace v oblasti přístupu k půdě (známé jako Access to Land) formou neformálního vzdělávání v partnerských zahraničních organizacích. Projekt realizuje mezinárodní konsorcium 5 organizací z Německa, Francie, Řecka, Skotska a České republiky. Projekt je podpořen v rámci programu Erasmus+.

2015

  • Running small communities - vzdělávací mezinárodní projekt pro dospělé zaměřený na rozvoj schopností budovat a udržovat malé (obvykle) zemědělské komunity. Realizovaný za podpory Visegradského fondu.

  • Vzdělávání pro pedagogy - vzdělávací program pro pedagogy, který je seznamoval s možnostmi rozvoje pedagogiky na hospodářstvích v okolí Prahy 12. Realizován za podpory MČ Praha 12.