Projekty

UČÍME SE NA ZAHRADĚ

Cílem projektu bylo rozšíření nabídky školních terénních programů o městském, environmentálně udržitelném zemědělstvím pro pražské MŠ, ZŠ a SŠ.
Výstupy projektu si prohlédněte zde:
I. Adresář vzdělávacích zahrad v Praze a blízkém okolí
                       ***
II. Realizované pilotní exkurze pro pražské MŠ, ZŠ a SŠ na 5-ti produkčních místech 
1. Bezobalu - obchod s bezobalovými potravinami, Praha 2
2. Hradčanské včely - produkce medu na Petříně
3. Komunitní zahrada KomPot, Středokluky, Nové Středokluky
4. Komunitní zahrada Kuchyňka, Květinářská ulice, Praha 8
5. Klíčovské sady - městské produkční sady, Praha 9
                       ***
Nabídka programů v LETÁKU KE STAŽENÍ nebo na stránce EXKURZE  
                       ***
Fotografie z programů ZDE
                       ***

III. Inspiromat pro učení na zahradě - metodický materiál pro lektory terénních exkurzí - ke stažení ZDE

Projekt byl podpořen dotací Ministerstva životního prostředí pro nestátní neziskové organizace

POZNEJ SVOJI PŮDU

Projekt byl určen je  všem MŠ a ZŠ na území MČ Praha 12

Aktivity projektu:

I. MOTIVAČNÍ EKODIVADLO O PŮDĚ A ZEMĚDĚLCI  (cca 90 min)
... Divadlo "O sedlákovi a pokladu na poli" (cca 25 min)
....Vzdělávací aktivity formou stanovišt (65 min)
II. Realizace školních mini projektů a jejich prezentace na webu
... Např. výtvarné, literární ztvárnění tématu, zahrádkářské projekty na školní zahradě apod..
Propagační leták ZDE
Závěrečná zpráva ZDE
Projekt byl podpořen grantem v oblasti životního prostředí MČ Praha 12 pro rok 2016

EVVO V KLÍČOVSKÝCH SADECH

aneb Pražské ovocné sady opět ožívají

Vysočanský sad na Klíčově patří mezi veřejné ovocné sady v majetku Hlavního města Prahy a lze v něm najít nejen odpočinek v zeleni, ale i rozmanité a často chráněné živočichy a také dobré a zdravé ovoce. Původně se rozprostíral na ploše více než 40 hektarů. S proměnou krajiny, rozvojem silnic a zahrádkářských kolonií se rozloha vysokokmenného sadu snížila až na méně než polovinu původní velikosti. V roce 2005 se začalo pracovat na obnově území o velikosti 5,5 hektarů a tato plocha se každým rokem nadále zvětšuje.

V rámci projektu byly zrealizovány následující aktivity:

1. VYTVOŘENÍ ZÁZEMÍ V SADU: výroba a instalace terénní toalety, zakoupení 3 nůžkových party a 3ks pivních setů, pořízení ručního drtiče a lisu na ovoce, vytvoření a osazení včelnice se 4 úly,  postavení zázemí pro uskladnění pomůcek. 

2. VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY: byly vytvořeny, pilotovány a do podoby dvou manuálů pro realizátory programů finalizovány 2 vzdělávací terénní programy Jaro v klíčovských sadech a Podzim v klíčovských sadech určené pro žáky MŠ a ZŠ.  Pilotních realizací těchto vzdělávacích programů se uskutečnilo celkem 14 a prošlo jimi celkem 623 účastníků.

3. PŘEDNÁŠKA A WORKSHOPY PRO VEŘEJNOST: bylo zrealizováno celkem 14 přednášek, exkurzí a worshopů pro dospělou veřejnost, tematicky zaměřených na ekologii a pomologii klíčovských sadů.  8 vzdělávacích aktivit proběhlo během podzimních Ovocných slavností, dalších 6 v průběhu dalších ročních období. Akcí se zůčastnilo cca 315 účastníků.

4. INTERAKTIVNÍ PRŮVODCE SADEM: byl vytvořen elektronický průvodce pro návšteníky sadem ZDE

5. OVOCNÁ SLAVNOST 2016:  Dne 1.10.2016 se s účastí několika set lidí uskutečnil druhý ročník Ovocné slavnosti v Klíčovských sadech.  V průběhu celodenní akce byly zrealizovány následující aktivity:sběr a moštování jablek, 4 vzdělávací exkurze a workshopy pro dospělé, 2x divadlo a 2 výtvarné workshopy pro děti, živá hudba, občerstvení.

-LETÁK S PROGRAMEMFOTOGALERIE

6. OVOCNÁ SLAVNOST 2017: Dne 30.9. 2017 se uskutečnil již třetí ročník Ovocné  slavnosti pro veřejnost, který navštívilo a i svou vlastní aktivitou dotvořilo opět několik set účastníků všech věkových kategorií.

LETÁK S PROGRAMEMFOTOGALERIE

-články v časopisu MČ Praha 9, Devítka: 

https://www.praha9.cz/sites/default/files/devitka_09-2016_nahled.pdf

https://www.praha9.cz/sites/default/files/devitka_09-2017_nahled.pdf

- O ovocné slavnosti hojně referovala partnerská organizace Naovoce.cz: 

https://na-ovoce.cz/blog/38-ovocna-slavnost-na-klicove/

https://na-ovoce.cz/web/2542/ovocna-slavnost-potreti-slapostroj-konecne-na-scene

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA: ZDE

Projekt byl podpořen grantem HMP na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl.města Prahy na rok 2016.  Partnerem projektu a realizátorem mnoha aktivit byla organizace NA OVOCE, Z.S. 

SEK KUCHYŇKA

Sociálně ekologický prostor Kuchyňka nabízí široké veřejnosti vzdělávací, osvětové a zábavní aktivity spojené s přírodním zahradničením, chovem zvířat (ovce, včely) či pěstováním ovoce (extenzivní sad, vinice). Prostor Kuchyňka nabízí:

Projekt byl podpořen grantem HMP na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl.města Prahy na rok 2016. 

EVP MHMP 2017/18

Cílem projektu bylo vybudování a otevření provozu Zahradní školky Kuchyňka na komunitní zahradě Kuchyňka na Praze 8. Aktivirty projektu byly zaměřeny na vytvoření propagačních nástrojů, přípravu zázemí školky, vytvoření pedagogických a provozních dokumentů, vlastní realizaci vzdělávání  a také na odbornou přípravu projektového týmu. Díky projektovým aktivitám byly zrealizovány následující výstupy:

V oblasti propagace 

byla vytvořena nabídka vzdělávacích programů EVP pro školní rok 2017/2018 na  webových stránkách na http://asociaceampi.cz/ekovychova, kde si pedagogové mohli také souhrnou nabídku EVP pro MŠ a EVP pro ZŠ a SŠ a  tematické katalogy terénních exkurzí a ekodivadel, vše ve formátu pdf. Nabídka byla rozesslána koncem srpna 2017 a v průběhu školního roku ještě připomenuta dvěma emailovými zpravodaji.  A byl vytvořen a využíván promo-leták, plánované výstupy promo fotografií a promo videa ke vzdělávacím divadlům byly umistěny na facebookové stránky facebook ekovýchovy AMPi

V oblasti tvorby a inovace programů byly připraveny nové programy Máma mele maso a Jak se dělá férová čokoláda, inovovány programy Mraveniště, K vodě za chrostíky. Ekodivadlo o včelách a včelaři a vytvořeny metodické materiály pro pedagogy k programům Ptáci na krmítku a Ekodivadlo o včelách a včelaři

V oblasti realizace  bylo zrealizováno celkem 104 programů pro celkem  2096 žáků pražských MŠ a ZŠ,  při přepočtu na účastníkohodiny se jedná o 3169,75 účastníkohodin.

V oblasti zvyšování kvality vzdělávání byly zrealizovány 2 intervizní setkání lektorského týmu a 2 odborná školení

Projekt byl podpořen grantem HMP na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl.města Prahy v roce 2017.

DÉTSKÝ KLUB KUCHYNKA

Cílem projektu bylo vybudování a vytvoření zázemí, personálního týmu a pedagogogických i provozních dokumentů Zahradní školky Kuchyńku. V rámci projektu byly uskutečněny následující výstupy:

V oblasti propagace vznikly webové stránky klubu http://skolkakuchynka.cz/facebooková stránka https://www.facebook.com/skolkakuchynka/propagační letáky školky. Dále proběhly zápisy do školky, začali jsme vydávat měsíčně školkový zpravodaj pro rodiče.  Výběr z fotodokumentace propagačních akcí je k dispozici zde: http://skolkakuchynka.cz/fotky/

V oblasti přípravy zázemí byla postavena jurta o průměrů 8m  a dále vybavena kamny, kuchyňskou linkou, stolem a dalším nábytkem zařízením nezbytným pro chod školky. Jurta byla napojena na vodu z vodovodního řádu a na elektřinu. Na zahradě zázemí školky byla postavena kompostovací toaleta a prostor zázemí klubu byl též oplocen pletivovým plotem.

V oblasti  tvorby dokumentů  byly vytvořeny provozní a pedagogické dokumenty 

V oblasti provozu dětského klubu  se  V létě 2017 uskutečnily 2 příměstské tábory, v létě 2018 3 příměstské tábory.  v září  2017 byl otevřen celodenní třídenní provoz klubu, v dubnu 2018 došlo k rozšíření provozu na 4 dny.  V průběhu šk. roku 2017/2018 bylo uskutečněno několik akcí pro děti, rodiče a veřejnost: dožínková slavnost, grilování berana, martinská slavnost, adventní slavnost, masopust, jarní slavnost a dětský den

V oblasti odborné přípravy proběhly konzultační schůzka k zázemí zahrady se zahradní architektkou, odborná konzultace s konzultatkou ALMŠ, 3 supervizní setkání,  účast na kurzu první pomoci a letní škole ALMŠ a Zahradní školka kuchyňka se stala členem Asociace lesních mateřských škol.

Projekt byl podpořen grantem HMP na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl.města Prahy v roce 2017.