Cílová skupina: Děti ve věku 3-6 let, v rámci školní výuky či odpoledních volnočasových aktivitách.
Místo realizace: Není-li uvedeno jinak, programy realizujeme ve třídě nebo na zahradě školy. Zemědělské programy realizujeme také na komunitních zahradách KomPot (kom-pot.cz) a Kuchyňka (sites.google.com/site/komzakuch).
Doba realizace: Celoročně, tedy i během letních prázdnin. Dopoledne, dle domluvy i odpoledne.
Počet dětí na programu: Optimální počet je 12-25 dětí na program. V případě většího počtu zdvojujeme lektorský tým nebo nabízíme ekodivadlo.
Cena: Minimální cena za program je 500 Kč.
Další témata: Velmi rádi programy přizpůsobujeme potřebám dětí i pedagogů a ještě raději vymýšlíme programy nové. Neváhejte nám poslat svůj požadavek nebo představu :-)

Stručná nabídka programů, exkurzí a ekodivadel pro MŠ na školní rok 2016/2017 k tisku

Výukové programy pro mateřské školy

Cesta ovčí vlny

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně, zima
Cena: 50 kč

Po setkání s pastýřem si popovídáme o ovcích a jejich potřebách, sáhneme si na ovčí kůži, prohlédneme si fotografie různých plemen a zahrajeme si hru na ovce a na vlka. V praktické části programu projdeme celý proces zpracování vlny: stříhání, praní, vyčesávání, předení na vřetánku i kolovratu a také tkaní. V závěru programu si každé dítě uplstí barevnou kuličku.

Po dohodě program realizuje i na komunitní zahradě Kuchyńka, v jehož sadu trávu spásají valašské ovce.

Pojmenuje životní potřeby ovcí a jejich přínosu pro člověka
Vyzkouší si jednotlivé fáze výroby vlny, včetně předení
Plstěním za mokra vytvoří malý výrobek

Spoluautor programu: Johana Passerin

Vypěstuj a sněz

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér, exteriér, zahrada
Doba realizace: jaro, léto
Cena: 50 kč

Nejdříve spolu s panem zelinářem zjistíme, jaká zelenina u nás roste, jaké má části, co z nich mi lidé jíme a jaké si uchováme, aby nám vyrostla napřesrok nová zelenina. Prozkoumáme tvary a barvy různých semen. Poté si zahrajeme na zelinářovi pomocníky díky, kterým ze semínek vyroste chutná zelenina. Nakonec si v roli zelinářů ve skupinách zasejeme do malých zahrádek (v truhlíku nebo na školní zahradě) semínka spřátelených druhů zeleniny.

Ví, jak se sejou semínka a sázejí sazenice.
Chápe souvislost mezi péči o rostliny a jejich růstem, významem kvalitní půdy a přírodních procesů v pěstování zeleniny.
Je motivován k pěstování bylin či zeleniny v domácích podmínkách.

V případě setí do nádob je třeba pro skupiny o 3 - 6 dětech zajistit květináč nebo truhlík o objemu cca 5 - 10 l a odpovídající množství substrátu (10 l truhlík má rozměry 40x18x15 cm). Zajištujeme-li nádoby my, cena za truhlík a substrát činí 60Kč.

Tajemství včel

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně, jaro, léto
Cena: 50 kč

Nahlédneme do modelovélo úlu s fotorámečky, prohlédneme si a vyzkoušíme včelařské pomůcky. Zahrajeme si na sběr nektaru a pylu z květin. Ochutnáme různé druhy medu a pyl, očicháme propolis a z včelího vosku si vyrobíme včelku nebo svíčku.

Vytvoří si představu o životě včel v úle
Pozná včelařské pomůcky a produkty
Vyrobí si suvenýr z vosku

Program realizujeme také na komunitních zahradách KomPot a Kuchyňka (viz exkurze), kde je součástí programu pozorování včel u úlu. Pro větší počty žáků i pro školní slavnosti nabízíme Ekodivadlo "O Včelách a včelaři" EKODIVADLO O VĆELÁCH A VČELAŔI

Jak se chovají slepice

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér, exteriér, zahrada
Doba realizace: celoročně, jaro
Cena: 45 kč

Po hraném příběhu o ptáku kurovi se ocitneme na "výstavě" plemen a jeden den v peří slepice nás naučí, co mají slepice rády a co nerady, kdo je budí, kdy a jak si čistí peří a co nejraději hrabají. Sami si vyzkoušíme rozdíl mezi životem slepic v kleci, domácím chovu nebo biochovu a odhalíme tajemství značení vajec z obchodu.

Chápe, že kur domácí je domestikovaný pták se specifickými potřebami
Rozlišuje různé typy chovů a dokáže popsat životní podmínky v nich
Rozumí obchodnímu značení vajec

Jak se peče chleba

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér, exteriér
Doba realizace: celoročně, jaro
Cena: 50 kč

Po úvodním prozkoumání a ochutnání klasů a zrn obilovin a semen se pomocí obrázků seznámíme s pracovním postupem zemědělských, mlynářských a pekařských prací. Prohlédneme si cep a mlýnek na mouku. Sami si zkusíme mletí a prosívání mouky a v pekařské dílně si vlastnoručně uhněteme těsto a zformujeme vlastní chlebové bochánky, připravené k pečení.

Vyjmenuje jednotlivé kroky pěstování obilí, mletí mouky a pečení chleba 
Uvědomuje si fyzickou / energetickou náročnost produkce základní potraviny
Připraví si a upeče vlastní chléb

Škola zajistí troubu na upečení chleba.

Jak se dělá máslo

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Po motivačním příběhu "Jak pejsek a kočička šlehali máslo" si zopakujeme, od kterých zvířat lidé získávají mléko, prohlédneme si obrázky různých plemen tura domácího a dozvíme se i o jeho potřebách a způsobu života. V praktické dílně si každý vyzkouší "nakrmit" a podojit dřevěnou krávu a při skupinové spolupráci si vyrobíme máslo ze smetany.

Pojmenuje zvířata, která jsou chována pro mléko
Vyjmenuje základní potřeby tura domácího
Prožije si proces výroby másla ze smetany a v modelové situaci i ruční dojení

Jak se rodí jablko

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně, podzim
Cena: 50 kč

Po úvodním divadle o Jabloňovém skřítkovi se na základě povídání, obrázků a hry seznámíme se základními znaky jabloní (květ, koruna, plod) a základními činnostmi jejich pěstitelů v průběhu celého roku. V závěru na nás čeká ochutnávka různých druhů jablek a jejich krouhání na křížaly. Každý účastník programu dostane tématické rýmované omalovánky "O sadaři a jabloni".

 

Vyjmenuje základní potřeby stromu a činnosti pěstitele ovocných stromů
Pozná a ochutná několik odrůd jablek
Zpracuje jablko na křížaly

Každé dítě přinese z domova jedno jablko.

Pro větší skupiny a slavnostnější chvíle realizujeme EKODIVADLO O JABLONI A SADAŘI

Co mám k svačině?

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 45 kč

Panu malíři Arcimboldovi pomůžeme vytvořit postavu člověka ze všeho důležitého, co naše tělo potřebuje, aby bylo zdravé a plné energie. Zacvičíme si, napijeme se, roztřídíme potraviny podle barev a řekneme si, co obsahují. Zahrajeme si hru, ve které se dozvíme, jak na nás působí vláknina, z čeho jsou složeny naše kosti, kdy potřebujeme tuk nebo cukry. Na závěr si s pomocí obrázků sestavíme zdravou svačinu.

Roztřídí potraviny podle obsahu základních složek

Pojmenuje, k čemu naše tělo základní složky potravin využívá

Sestaví si zdravou svačinu

Barvy přírody

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně
Cena: 45 kč

Po úvodní kimově hře s obrázky rostlin a živočichů si zahrajeme hru zaměřující pozornost na barvy kolem nás. Vyzkoušíme si malování s barvami z přírodnin, na základě příběhu o čápovi a žabce. V navazující hře se seznámíme s výstražnými a krycími barvami u živočichů a v závěru si vyrobíme a vybarvíme ocas páva.

Pochopí funkci barev u rostlin (lákání opylovačů) a živočichů (mimikry, výstražné znamení, lákání partnera)
Ověří si přítomnost barviv v rostlinách
Vyrobí si ocas páva

Podzim v zahradě

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: podzim
Cena: 45 kč

Mladá líska se žloutnoucími listy má hromadu otázek, které jí spolu s průvodkyní veverkou objasníme a pomůžeme jí připravit na zimu. Budeme sbírat a třídit plody i listy, přikrývat kořeny před mrazem a procházet se s malířskou paletou zahradou.

Popíše znaky podzimu
Rozeznává plody a listy známých listnaných stromů
Popíše roční cyklus listnatých stromů

Zima v zahradě

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: zima
Cena: 45 kč

Čím se živí, jak se oblékají a kde si hledají úkryt čáp, veverka, liška, sýkorka a ježek? Vystopujeme je podle stop a zvuků a vyzkoušíme si jejich umění odpočinku, prozíravé shromažďování zásob i techniky lovu.

Vlastnimi slovy charakterizuje zimu a odliší ji od ostatních ročních období
Rozumí pojmu zimní spánek a umí ho na příkladu vysvětlit
Vysvětlí na příkladech strategie, které využívají zvířata k přežití zimy: migrace, zimní spánek, aktivní přezimování

Ptáci na krmítku

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 50 kč

Kdo přikrmuje v zimě ptáky našich měst, získává na oplátku nejen dobrý pocit, ale i cenné zkušenosti z pozorování. O ptácích a jejich zimních zvyklostech a potřebách si nejen povíme, ale hlavně si každý vyrobí malé krmítko ze šišky, tuku a semínek.

Zná strategie a potřeby ptáků v zimě
Pozná a pojmenuje základní druhy ptáků přezimujících u nás
Vyrobí krmítko z šišky, tuku a semínek

 

Jaro v zahradě

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: jaro
Cena: 45 kč

Vydáme se do jarní zahrady, kde se po zimním klidu probouzí rostliny i zvířata. Tráva je zelená, ze semínek a cibulek vyrostly květiny, na stromech vypučely listy a vykvetly květy. Zvířátka se párují, hledají a staví útulné příbytky a v nich si vychovávají mláďata. Klidné pozorovatele pozvou, aby si je z blízka prohlédli a seznámili se s ni.

Dokáže svými slovy popsat jaro a odlišit ho od ostatních ročních období
Rozumí funkci květu květin i stromů, dokáže vyjmenovat typicky jarní byliny
Umí na příkladu rozlišit jednotlivé skupiny živočichů podle typu rozmnožování (rodí živá mláďata, vejce, housenky apod.)

Program lze po dohodě realizovat na školní zahradě nebo v dalších vybraných lokalitách.

Kolotoč vody v přírodě

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 45 kč

Na základě hraného příběhu o kapce z horské studánky, smyslové aktivity a pohybové aktivity se seznámíme se skupenstvími vody a koloběhem vody v přírodě. Prozkoumáme, kde voda pramení a proč je mořská voda slaná. Ve sklenici si vyrobíme déšt a v závěru uděláme pokus s vodou v rostlinách.

Popíše skupenství vody a koloběh vody
Reflektuje zkušenost s vypařováním a kondenzaci vodní páry
Uvědomuje si vodu jako jeden ze základů života na zemi

V případě zájmu o program pro větší počet žáků nabízíme EKODIVADLO O VODNÍ KAPCE

Tajemství půdy

Délka/min: 60min
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: zahrada
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 45 kč

V laboratoři krtka Badatele prozkoumáme základní složky a vlastnosti půdy. Na základě příběhu "O semínku, které nechce růst" se seznámíme s několika půdními živočichy a rostlinami, zjistíme, kteří z nich mohou půdě pomoci, aby byla zdravá a plodná. Zkusíme si, jak my sami se na tom můžeme podílet.

Zkoumá smyslové kvality půdy
Pojmenuje složky půdy a některé půdní živočichy
Zná několik druhů hnojení půdy

V případě zájmu o program pro větší počet žáků nabízíme Ekodivadlo "O půdě a zemědělci"

Tajemství slunce

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně
Cena: 45 kč

V roli objevitelů vesmíru budeme obíhat jako planety sluneční soustavy okolo Slunce. Vyzkoušíme si, jak vzniká teplo a světlo na Slunci, budeme zachycovat sluneční déšt a bádat nad tím, kdy je Slunce nejsilnější a jak ovlivňuje střídání ročních období, dne a noci. Povrch Slunce si prohlédneme pomocí speciálních brýlí. Energii slunečních paprsků se pokusíme zapřáhnout k ohřevu vody a pohonu solární hračky a na závěr se naučíme báseň, aby nám připomínala, komu vděčíme za život.

Zkoumá smyslové kvality slunečního záření a vznik tepla a světla
Zažije a popíše pohyby planet Sluneční soustavy
Chápe příčinu střídání dne a noci a ročních období
Zná příklady využití sluneční energie

Svět stromu

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně
Cena: 45kč

Strom. Nehybně stojí, tiše dýchá, v jeho žilách proudí míza, ve svých korunách nabízí potravu a útočiště hmyzu, ptákům a dalším živočichům. Na jaře kvete, v létě plodí, na podzim posílá semínka do světa a v zimě odpočívá. Prozkoumáme jeho kůru i listy, pomůžeme mu s výrobou cukru ze světla a distribucí vody. Podle daného ročního období se budeme věnovat pupenům, květům nebo plodům.

Popíše roční cyklus stromu a jeho životní potřeby
Určí druhy stromů dle charakteristických znaků
Ví, proč jsou stromy v přírodě důležité (ekologická, estetická a hospodářská funkce)

V říši bylinek

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 45 kč

S bábou bylinkářkou znalou přírodního léčitelství se pokusíme vyléčit nemocného. Najdeme a určíme bylinky, keře a stromy, pojmenujeme si jejich části (kořeny, listy, květ, plod) a určíme ty, které jsou vhodné k přípravě čajů, koupelí, bylinných olejů, zábalů či polévek. V závěru si uvaříme čaj nebo vyrobíme mastičku.

Zná části rostliny a ví, k čemu slouží
Pojmenuje několik léčivek
Vyrobí si bylinný lék

Program lze realizovat na komunitní zahradě KomPot nebo Kuchyňka

K vodě za chrostíky

Délka/min: 90
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: exteriér
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 60 kč

Spolu s příběhy Ondřeje Sekory se vypravíme k vodě hledat a poznat vodní hmyz žijící pod hladinou i nad ní a zjisit, proč žijí komáři a vážky u vody, jak spolu souvisí larva dravého chrostíka stavící domečky pod vodou a malého motýlka létajícího nad vodou.

Vyloví a pozoruje vodní bezobratlé živočichy
Zná vývojová stádia vodního hmyzu
Popíše roli vodního hmyzu v potravním řetězci

! Program realizujeme v Modřanské rokli, Šáreckém údolí a u dalších vodních zdrojů dle domluvy

Ze života hmyzu

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: zahrada
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 45 kč

Po setkání s průvodem mravencem budeme v trávě, na stromech či keřích a květinách různými metodami pozorovat a chytat hmyz a další drobné živočichy. Prozkoumáme a napodobíme jejich způsob pohybu a určíme jejich charakteristické znaky (počet nohou, složené oči, sosák...). V závěru si každý vyrobí svého brouka.

Pozoruje a loví bezobratlé žijící v trávě a na stromech
Na základě hlavních znaků dokáže určit hmyz a pavouky
Vyrobí si model brouka (ze dřeva a korálků)

Vánoce za dveřmi

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 50 kč

Už zasvitla zase v tmách všedních dní, zář první svíce adventní... Připomeneme si tradici Vánoc jako čekání na návrat slunce i hledání nově narozeného Krista. Jako Tři mudrci v biblickém příběhu budeme hledat hvězdu, připravovat dary přírody na vánoční stůl, odlévat olovo a také si zhotovíme vánoční předmět.
 

Chápe význam Adventu a Vánoc
Seznámí se s lidovými tradicemi spjatými s Vánoci (vánoční pokrmy, lití olova apod.)
Vyrobí si malé jesličky nebo plující lodičku z vosku a oříšku

Masopust za dveřmi

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 50 kč

Dozvíme se, kdy se masopust slaví, proč se mu říká masopust a jaké zvyky se k němu váží. Připravíme si pohoštění na oslavu, naučíme se medvědí tanec, vyrobíme si masopustní masku a vyjdeme s Laufrem, Nevěstou, Kobylou, Slamákem, kominíky a dalšími postavami na masopustní obchůzku. Zazpíváme si společně masopustní píseň. 

Ví, kdy se slaví masopust a co je jeho obsahem
Vytvoří si vlastní masopustní masku 
Ztvární pohybově a rytmicky masopustní průvod

Masopustní úterý se v roce

- 2017 slaví 28. února

- 2018 slaví 13. února

- 2019 slaví 5. března

Velikonoce za dveřmi

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér
Doba realizace: jaro, velikonce
Cena: 50 kč

Velikonoční svátky jsou časem oslavy znovuzrození přírody, židovského Paschy i nejvýznamnější křesťanský svátek. Vyneseme smrt jako symbol zimy v podobě slovanské Morany. Poznáme symbol velikonočního beránka v příběhu vyjití židovského lidu z Egypta a životě Ježíše Krista. Beránka si následně vyrobíme z těsta. Upleteme si pomlázky a jako koledníci si s nimi vykoledujeme výslužku.

Chápe základní historicko-kulturní významy Velikonoc
Seznámí se s několika velikonočními příběhy, zvyky a tradicemi
Vyrobí beránka a pomlázku

Arktida a Antarktida

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně, zima
Cena: 45 kč

Dobrodruh Amundsen nás provede ledovými pláněmi Antarktidy a Arktidy, seznámí nás s Inuity a zvířaty žijícími na ledových pláních. Postavíme inuitské iglů, povíme si příběh o lovci a velrybě, ochutnáme sušené rybí maso a hlavně, prožijeme dramatický závod o prvenství na Jižním pólu mezi polárníky Scottem a Amundsenem, v němž zvítězí a přežije ten připravenější.
! Po programu žáci obdrží novodobé inuitské omalovánky zvířat

Popíše, jaké přírodní podmínky panují na Arktidě a Antarktidě
Vyjmenuje několik zvířat žijících v subpolárních oblastech a jejich strategie přežití
Zná životní příběh Roalda Amundsena a jeho prvenství při dosažení Jižního pólu v "souboji" s Angličanem Scottem

V případě zájmu rádi připravíme podobně koncipované programy k světadílům či ekotypům (poušť, hory, prérie, savana, prales)

Příběh vánočního stromku

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 45 kč

Vydáme se společně prozkoumat, odkud pocházejí vánoční stromky, za vůní lesa i za semínky parašutisty, kteří po seskoku upadají do zimního spánku. Prohlédneme si semínka i semenáčky jehličnatých stromů, ve hře nakoukneme do lesní školky a pomůžeme rodičům vybrat, zda má být vánoční stromek řezaný, umělý, v květináči nebo třeba ten na zahradě.

 

Ví, jak se rozmnožují jehličnaté stromy a jak se pěstují vánoční stromky 

Pozná smrk, borovici a jedli podle šišky, semene a jehličí.   

Popíše jednotlivé druhy vánočních stromků (řezané, umělé, v květináči) a jejich plusy a minusy z hlediska ekologie   

 

Dle domluvy u vás můžeme nechat cca tříletý stromek v květináči a semínka k pěstebnímu experimentování. Nebo si Vánoční stromek v květináči půjčte zde: http://www.pronajemstromku.cz/

V případě zájmu o program pro větší počet žáků nabízíme ekodivadlo a vzdělávací aktivity

Exkurze do zahrad, sadů a polí

Délka/min: 90-180
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: exteriér
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: od 30kč / žák

Nabídku exkurzí naleznete ZDE.

Zahradníkův rok

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně
Cena: 45 kč

S pejskem a kočičkou Josefa Čapka si zahrajeme na ekozahradníky.  Budeme třídit semínka a připravovat je k osevu. Skládačkou si připomeneme, jak vypadá kořen, stonek a květ mrkve, salátu nebo ředkvičky. Na simulovaném poli si vyzkoušíme rytí, uhrabávání, sázení a setí, okopávání a pletí. V závěru nastartujeme model traktoru a zapřáhneme za něj pluh, válec, brány, čerta a valník.

Uvědomuje si sled ročního cyklu v zemědělství
Vyjmenuje jednotlivé zemědělské činnosti a dokáže je nápodobit
Rozpozná a ví, k čemu se používá zemědělské nářadí a stroje

Pro větší skupiny a slavnostnější chvíle realizujeme EKODIVADLO O SEDLÁKOVI A PŮDĚ

Zahrada na talíři

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 45 kč

Na návštěvě v tajemné zahradě se zaposloucháme do zvuků a prohledáme všechny kouty, abychom mezi kůrou a klacíky našli třeba kus ovčí vlny, včelí plástev, kus hadice, motyčku nebo rukavici. Další stopy nás zavedou za dědou zahradníkem, co právě vykopává mrkev a řepu, a pomůžeme mu v kuchyni s výrobou salátu. Na závěr si namalujeme "talíř polévky" s pomocí řepné a mrkvové štávy a zelené natě.

Zaměřuje se na vmímání všemi pěti smysly
Rozpoznává a pojmenuje chutě, barvy, tvary, vůně, zvuky
Své dojmy porovnává s ostatními dětmi

Cukr, káva, limonáda

Délka/min: 60-90
Cílová skupina: 3-6 let
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Kde se bere cukr? Co všechno v přírodě je sladké? Ochutnáme různá sladidla našich předků i současnosti. Ukážeme si, kde se těží javorový sirup, jak se vyrábí řepný a třtinový cukr i kolik kostek cukru je skryté v limonádách, jogurtech a cukrovinkách. a v závěru si ukážeme, jaký je rozdíl mezi pomalými sacharidy a rychlými cukry a co dělají v našem těle.

Senzoricky rozpozná a pojmenuje přirozeně sladké potraviny
Ví, jak se vyrábí řepný a třtinový cukr
S pomocí dospělých dokáže spočítat množství cukr v potravinách a popsat, k čemu naše tělo cukru využívá a co se děje s jeho přebytkem

Komplexní program o výživě najdete např. na www.skutecnezdravaskola.cz

Mraveniště

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Cena: 45 kč

S pomocí příběhů Ondřeje Sekory, názorných předmětů, pozorování a modelové hry si přiblížíme fascinující svět mravenců, mistrů několika řemesel (stavitelů, chovatelů, sběračů i lovců). Budeme přemýšlet, co mají s námi společného, jak se naše světy vzájemně ovlivňují a učit se do jejich světa nezasahovat.

Dokáže popsat tělo mravence
Vytvoří si představu o sociální organizaci mravenců
Chápe ekologcký význam tohoto blanokřídlého hmyzu

Nový program

Ptačí svět

Délka/min: 60
Cílová skupina: 3-6 let
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 50 kč

Program zaměřený na prvouku anatomie, etologie a environmentální a hospodářský význam ptáků žijících u nás.

Připravujeme na jaro 2016

Zabijačka

Délka/min: 60-90
Cílová skupina: 3-6let
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 45

Povíme si, co je to vlastně maso, ukážeme si, jak vypadá a jakou funkci má v těle živých organismů. Zapřemýšlíme,  kdo a proč v přírodě se masem jiných živočichů živí a jak my  lidé získáváme a zpracováváme maso pro svou obživu a co vlastně dělá řezník. Citlivě se přitom dotkneme i tématu koloběhu života a smrti, které je v našem denním stravování vždy přítomné.

Senzoricky vnímá a a pojmenuje části těla obratlovců
Vyjmenuje několik masožravých organismů
Ví, co dělá řezník