Kontakt a objednávky

Zde si můžete stáhnout zpětnovazební dotazník k našim programů v tiskovém formátu

Ampi_programy_zpetna_vazba.pdf

Zde můžete vyplnit obecnější on-line dotazník ke spolupráci mezi námi a Vaší školou

Zpětná vazba na naše programy

V případě jakýchkoli dotazů k programům nás neváhejte kontaktovat:

Mgr. Petr Dolenský

tel. 733 764 980
email: ekovychova@asociaceampi.cz