Ekologickou výchovu realizujeme prostřednictvím výukových programů a exkurzí pro mateřské a základní školy v Praze a okolí, ekodivadel a akcí pro školy i veřejnost po celé ČR a seminářů a exkurzí  pro pedagogy. Na tvorbě programů spolupracuje široký tým lidí z naší asociace i širšího profesního okruhu. V roce 2016 jsme se stali certifikovaným poskytovatelem environmentální výchovy dle certifikace EV+ Sítě středisek environmentální výchovy Pavučina, z.s.