Poslání a cíle

Vize

Naším posláním je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí.

Mise

Směřujeme k péči o krajinu, která je založena na přímém vztahu zemědělců a jedlíků jejich propojování a lásce k jídlu.

Hodnoty

Vyznáváme principy ekologického zemědělství, otevřenost, sdílení a radost.

Vznešené cíle

  1. Děti se vztahem ke krajině
  2. Spokojení bio zemědělci
  3. Dobré jídlo je všude a je to všední