Poskytované služby

Poskytujeme následující obecně prospěšné služby

  • Poradenskou činnost pro zemědělce a spotřebitele, zaměřená zejména na facilitaci vzniku environmentálně a sociálně odpovědných místních potravinových systémů a jejich vzájemné propojování
  •  Popularizaci místních potravinových systémů
  •  Environmentálně odpovědnou výchovu, vzdělávání a osvětu
  •  Vědecko-výzkumnou činnost v oblasti udržitelného zemědělství a místních potravinových systémů se zaměřením na zvyšování kvality lidského života a životního prostředí.

Jsme certifikovaným poskytovatelem enrivonmentální výchovy dle certifikace EV+ NSSEV Pavučina.