O inkubačních farmách

Popis projektu

V dnešní době je vstup do zemědělství značně omezen pro nové zájemce, kteří nevlastní žádné pozemky a nepocházejí ze zemědělské rodiny. Nejen že nemají přístup k půdě, ale často nemají dostatek informací a znalostí o tom, jak hospodařit, a chybí jim vazby na lokální distribuci svých produktů. Lokální, rodinná hospodářství jsou navíc často v konkurenční nevýhodě vůči velkým agrokomplexům.

Inkubační farmy jsou připraveny školit zájemce o hospodaření formou dlouhodobých stáží a v případě zájmu jim poskytnout rady při zakládání vlastního podniku. Během vzdělávacího procesu se střídá teoretická příprava s praxí, kdy dojde ke zvýšení provozních, managementových i administračních kompetencí v ekologickém zemědělství a péči o krajinu.

Inkubační farma umožní absolventovi zemědělské školy porovnat studijní výsledky s praxí zavedeného ekologického provozu a ověřit východiska pro založení vlastního podniku. AMPI má záměr vytvořit dlouhodobé podmínky pro podporu a poradenství k založení úspěšného podnikání nových začínajících zemědělců, případně těch, kteří již začali, ale stále si nejsou jisti udržitelností svého podnikání - formou krátkých distribučních řetězců (např. komunitou podporované zemědělství, prodej ze dvora, trhy a tržnice...) a prostřednictvím úzké vazby na místní komunitu (spolupráce se samosprávou, místními obyvateli, lokálními organizacemi). Motivací AMPI je změnit existující potravinové systémy tak, aby došlo k podpoře ekologického způsobu hospodaření, posílení krátkých distribučních řetězců a úspěšné generační obměně v zemědělství.

Podpora zájemců o zahájení činnosti v zemědělství a péče o krajinu je rozdělena na několik fází, kdy AMPI poskytne podporu a poradenství vybraným zájemcům v těchto ucelených a návazných modulech:

  • příprava profesního školení na inkubačních farmách - 1. pilotní fáze projektu v roce 2018

  • 2. fáze - profesní školení na inkubačních farmách a podpora pro sepsání podnikatelského záměru (zažít si celou jednu sezónu/či její část na farmě v oboru, kterému se zájemci chtějí věnovat, s možností odborných konzultací s dalšími zemědělci a odborníky na péči o krajinu)

  • 3. fáze - sepsání podnikatelského záměru inkubovaným stážistou

  • 4. fáze - vyzkoušení záměru na testovacích plochách inkubační farmy ve spolupráci s mentory z řad zemědělců

  • 5. finální fáze - založení vlastního prosperujícího ekologického podniku.

Zpět