Hodnoty společenství

Členové společenství KPZ prohlašují, že jejich jednání bude založeno na těchto hodnotách:

  • Přímý vztah producent-spotřebitel a místní produkce
    Směřujeme k vytváření místních potravinových systémů založených na solidaritě, spravedlivých cenách, krátkých dodavatelských řetězcích a silných vztazích mezi producenty a spotřebiteli.
  • Demokratické, participativní rozhodování a spolupráce
    Naším cílem je spolupráce založena na inkluzivitě a konsensuálním rozhodování, a to na všech úrovních. Všichni lidé by měli mít možnost podílet se na rozhodování o podobě našeho potravinového systému
  • Šetrný a odpovědný vztah ke krajině
    Směřujeme ke způsobům hospodaření a zpracování potravin, které poskytují zdravé a bezpečné potraviny dostupné všem* a současně šetrně hospodaří s přírodními zdroji s respektem ke zvířatům**, rostlinám a přírodě jako celku.
  • Férovost a transparentnost
    Podporujeme důstojné pracovní a sociální podmínky lidí pracujících v zemědělství. Směřujeme k férovým a transparentním vztahům mezi lidmi v rámci potravinového systému.
  • Veřejné statky
    Jsme přesvědčeni, že půda, voda, osiva a  další jsou veřejnými statky, o něž je třeba odpovědně pečovat a jež nemají být prostředkem vytváření soukromého zisku bez ohledu na veřejný zájem.
  • Láska k lidem, zemi, jídlu