Cílová skupina: Žáci 1-5., resp. 1-9.třídy; v rámci školní výuky či odpoledních volnočasových aktivit ve družině. 
Místo realizace:
 Interiérové programy realizujeme ve třídě nebo na zahradě Vaší školy. Terénní programy se konají v pražských i mimopražských zahradách, sadech a statcích. 
Doba realizace: Celoročně, tedy i během letních prázdnin. Přijedeme k vám dopoledne, dle domluvy i odpoledne.
Počet dětí na programu Ideální počet dětí na program je 12-25. V případě většího počtu zdvojujeme lektorský tým nebo nabízíme ekodivadlo - nabídka ZDE.
Cena: 60kč za žáka (minimální cena je 720Kč za program, minimální cena ekodivadla je 3000Kč). V případě dopravy autem je cena navýšena o 8-10Kč/km. 
Témata: 
Velmi rádi programy přizpůsobujeme potřebám dětí i pedagogů, školním akcím a událostem.  Ještě raději vymýšlíme programy nové. Neváhejte nám poslat Váš požadavek nebo představu :-)

Stručná nabídka programů pro ZŠ a SŠ na školní rok 2019/2020- ke stažení

Výukové programy pro ZŠ a SŠ

Cesta ovčí vlny

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně, zima
Cena: 60 kč

Pomocí prezetace a videa, práce ve skupinách i hry na stádo si přiblížíme chov ovcí a jejich významu pro člověka. V praktické části programu se seznámíme se všemi fázemi zpracování vlny: čištěním, vyčesáváním, barvením, předením i tkaním. Vyzkoušíme si práci se vřetánkem i na kolovratu. Každý žák si v programu vyrobí plstěný výrobek (náramek, kulička na náušnici, dred apod.). Program může být úvodem a inspirací k další tvorbě. 

Terénní program realizujeme i na komunitní zahradě Kuchyňka a v Klíčovských sadech, přímo u stáda ovcí.

Pojmenuje životní potřeby ovce domácí, uvědomuje si různorodost plemen, historické i současné soužití s člověkem. 
Prakticky si projde a pojmenuje jednotlivé fáze zpracování vlny.
Z programu si odnese vlastnoručně uplstěný a nabarvený vlněný výrobek.

Pro realizaci programu je vhodná třída s interativní tabulí nebo dataprojektorem (prezetace, video, přípojení k internetu). 

Vypěstuj a sněz

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: jaro
Cena: 60 kč

V úvodu se zjistíme, co znamená být zelinářem, jaké druhy zeleniny a bylin se u nás pěstují a co potřebují, aby dobře rostly, voněly a chutnaly. V praktické části programu si sami vyzkoušíme, jak správně vysít semínka a zasadit sazenice, jak připravit „kouzelný čaj“ pro rostliny nebo zkusíme vybádat proč půdě pořídit i na léto „peřinu“. Ve skupinách si založíme malou zahrádku v květináči nebo truhlíku.
! Program lze připravit jako motivační úvod pro pěstování na školní zahradě.

Umí zasít semínka a sázet sazenice.
Chápe souvislost mezi péči o rostliny a jejich vývojem, významem kvalitní půdy.
Je motivován k pěstování bylin či zeleniny v domácích podmínkách.

V případě setí do květináče je třeba pro skupiny o 3-6 dětech zajistit květináč nebo truhlík o objemu cca 5-10l a odpovídající množství substrátu (truhlík má rozměry 40x18x15cm). V případě, že truhlíky zajišťuje me, účtujeme cca 60Kč/10l truhlík se substrátem. V tomto případě prosíme o bližší info o počtu potřebných truhlíků. 

Jak se peče chleba

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 60 kč

Po úvodním prozkoumání a ochutnání zrn z klasů a semínek se pomocí obrázků seznámíme s pracovním postupem zemědělských, mlynářských a pekařských prací. Vyzkoušíme si mlácení obilí na mlatu, mletí a prosívání mouky a v pekařské dílně si vlastnoručně uhněteme těsto a zformujeme chlebové bochánky, připravené k pečení.

Vyjmenuje jednotlivé kroky pěstování obilí, mletí mouky a pečení chleba.
Uvědomuje si fyzickou, energetickou náročnost produkce.
Připraví si vlastní pekařský výrobek z chlebového těsta.

Škola zajistí trouba na pečení, event. můžeme dovézt přenosnou troubu.

Jak se dělá máslo a sýr

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 60 kč

Prozkoumáme, která hospodářská zvířata se chovají kvůli mléku, podíváme se na různá plemena tura a něco si řekneme o šlechtění a srovnáme různé typy chovů se zřetelem na produkci a pohodu zvířat. Uděláme si obrázek o zpracování mléka a výrobě mléčných produktů. Sami si tradiční metodou vyrobíme máslo a zkusíme i výrobu sýra či tvarohu.

Vyjmenuje základní potřeby skotu.
Popíše základní pracovní postup výroby mléčných produktů.
Prožije si proces výroby másla ze smetany.

Barvy přírody

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně
Cena: 60 kč

Výprava do barevného světa živočichů a rostlin. Vyzkoušíme si malování přírodními barvami, které si sami vyrobíme a zkusíme si přiblížit jejich chemické složení. Budeme odkrývat tajemství výstražných a ochranných zbarvení, pomocí lakmusových papírků provedeme malou chemickou reakci a budeme měřit kyselost. Ukážeme si, kde všude v lidské společnosti se barvy, stejně jako v té živočišné, užívají nejen ke zdobení. Najdeme spojitost mezi barevnými přírodními látkami a péčí o lidské zdraví.

Zná přírodní barviva. 

Rozumí barevnému výstražnému systému u živočichů.

Zná příklady barevných přírodních látek, které mají vliv na lidské zdraví.

Podzim v zahradě

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-3. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: podzim
Cena: 60 kč

Podzimním obdobím nás provedou zvířata, která se připravují na zimu. A každé po svém. Spolu s nimi budeme sbírat a třídit plody, připravovat zimní pelíšky a sledovat další změny, kterými zvířata v tomto období procházejí. Zameříme se i na procesy, které probíhají na podzim u stromů a dalších rostlin. 

Charakterizuje změny, kterými zvířata na podzim procházejí. 
Rozeznává plody a listy známých stromů a zná jejich význam.
Popíše roční cyklus listnatých stromů.

Zvířata v zimě

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-3. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: zima
Cena: 60 kč

Čím se živí, jak se oblékají a kde si hledají úkryt zvířata ze zahrady a polí s příchodem zimy? Vystopujeme je podle stop, poznáme po zvuku a vyzkoušíme si jejich umění odpočinku, prozíravé shromažďování zásob i techniky lovu. Nezapomeneme se věnovat bylinám a stromům a jejich strategiím přezimování.

Charakterizuje podzim a zimu z hlediska astronomického a fenologického.
Popíše strategie využívané k přežití zimy.

Vyjmenuje zimní potravu vybraných živočichů.

Ptáci na krmítku

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 60 kč

Kdo přikrmuje v zimě ptáky našich měst, získává na oplátku nejen dobrý pocit, ale i zážitek z pozorování. O ptácích a jejich zimních zvyklostech a potřebách si budeme nejenom povídat, ale také si vyrobíme malé krmítko ze šišky, tuku a semínek.

Zná strategie a potřeby ptáků v zimě.
Pozná a pojmenuje základní druhy ptáků, kteří u nás přezimují.
Vyrobí tukové krmítko ze šišek, tuku a semínek. 

Jaro v zahradě

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-3. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: jaro
Cena: 60 kč

Pomocí známé písně si připomeneme, co dělá jaro jarem. Budeme zkoumat klíčení a rašením u rostlin, kvetění i rozmnožování u živočichů. Připomeneme si tradice spojené s vítáním jara. 

Zná fenologické a etologické projevy jara a jeho astronomické příčiny.
Popíše proces klíčení a rašení u rostlin a typy rozmnožování u živočichů.
Vyjmenuje kulturní tradice spojené s příchodem jara.

Škola zajistí interaktivní tabuli.
Program lze po dohodě realizovat na školní zahradě nebo v dalších vybraných lokalitách.

Koloběh vody v přírodě

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 60 kč

Ve fotografické galerii si připomeme podoby vody v přírodě. Pokusy s deštovou sklenicí si ověříme, jak funguje vypařování a kondenzace vody. Vlastními smysly budeme hledat pitnou vodu, přírodu se pokusíme napodobit i při filtraci znečištěné vody. V závěru demonstrujeme vlastnost vody vzlínat v rostlinách.

Popíše koloběh vody v přírodě a jeho příčiny.

Prakticky i teoreticky umí demonstrovat vypařování, kondenzaci, absorpci a filtraci vody.

Ví, jak je voda znečištována a uvědomuje si problematiku čištění vod. 

Tajemství půdy

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 60 kč

Prozkoumáme smyslové kvality, složky, vrstvy a druhy půd. Budeme hledat půdní živočichy, provedeme půdní sondu a otestujeme kvalitu půdy pomocí rýčové metody. V závěru se zmíníme o ohrožení půd a budeme hledat odpověď na otázku, jak sami můžeme podporovat její zdraví.

Zkoumá smyslové kvality půdy.
Popíše základní složky a vrstvy půdy.
Zná několik půdních organismů a jejich roli v potravním řetězci a zemědělském systému.
Vyjmenuje několik přičin ohrožení půd.

Jak nám dupou králíci

Délka/min: 90 min
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně
Cena: 60 kč

Králík domácí byl dlouho běžnou součástí všech hospodářství a dnes se znovu stává oblíbeným. Program staví na živé ukázce králíka domácího, vyprávění o domestikaci z prapředka králíka divokého, hrách zaměřených na jeho chov i ukázkách jeho hospodářského využití.

Popíše znaky králíka domácího.

Zná charakteristické chování a potřeby králíka.

K vodě za chrostíky

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: exteriér
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 60 kč

U vody si nalovíme a prohlédneme vodní hmyz a další živočichy, žijící kolem vody. S pomocí fotografií, simulační hry i příběhů Ondřeje Sekory si ukážeme, proč žijí komáři a vážky u vody, jak spolu souvisí larva dravého chrostíka stavícího schránky pod vodou a malého motýlka létajícího nad vodou. Přiblížíme si základní potravní pyramidu.


Vyloví a pozoruje vodní bezobratlé živočichy.
Zná vývojová stádia vodního hmyzu.
Popíše roli vodního hmyzu v potravním řetězci.

Program realizujeme v Modřanské rokli, Šáreckém údolí a u dalších vodních zdrojů dle domluvy.

Ze života hmyzu

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-3.třída
Místo realizace: zahrada
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 60 kč

V trávě, stromech, keřích a květinách budeme různými metodami stopovat a pozorovat hmyz a další bezobratlé živočichy. Budeme se věnovat jejich charakteristickým znakům (počet nohou, složené oči, sosák...) a objevování jejich způsobu života. Nezapomeneme ani na edukativní texty Ondřeje Sekory.

V trávě a na stromech pozoruje bezobratlé živočichy a jejich stopy.
Na základě hlavních znaků dokáže určit pavouka, hmyz, stínku atd.

Vánoce za dveřmi

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 60 kč

Už zasvitla zase v tmách všedních dní, zář první svíce adventní... Připomeneme si tradici Vánoc jako očekávání na návrat Slunce i hledání nově narozeného Krista. Připravíme a sehrajeme biblický příběh o třech mudrcích hledajících hvězdu a sejdeme se okolo vánočního stolu s tradičními pokrmy a odléváním olova.

Chápe význam adventu a základní kulturní význam Vánoc.
Ztvární roli v biblickém minidramatu o narození Krista.
Seznámí se s tradicemi spjatými s vánočními svátky (vánoční výzdoba, lití olova, krájení jablek apod.).

Masopust za dveřmi

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 60 kč

Nejprve si spolu s Hradišťanem zazpíváme bujarou masopustní píseň. Bude zkoumat, kdy a proč se slaví masopust a co má společného s karnevalem. Připomeneme si tradiční pokrmy a seznámíme se s maškarami tradičních obchůzek na Hlinecku, které jsou zaspány do kulturního dědictví UNESCO i se současnými lokálními maškarami. V závěru si každý výrobí masopustní masku na obličej.

Ví, kdy a proč se slavil a slaví masopust.
Zná tradiční masopustní maškary a jejich význam.
Vytvoří si vlastní masopustní masku.
Je motivován k aktivní účasti na masopustním průvodu.

! Masopustní úterý se v roce 2020 slaví 5. března

Velikonoce za dveřmi

Délka/min: 90 min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: jaro, velikonce
Cena: 60 kč

Velikonoční svátky jsou časem oslavy znovuzrození přírody, židovského Paschy i nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Připomeneme si tradici vynášení smrti v podobě slovanské Morany, záchrannou oběť beránka v biblických příbězích i příběh Ježíše Krista. V závěru programu si upleteme pomlázky nebo vytvoříme beránka. 

Chápe základní historicko-kulturní významy Velikonoc.
Seznámí se s několika velikonočními příbehy, zvyky a tradicemi. 
Uplete/uhněte si výrobek.

Arktida a Antarktida

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně, zima
Cena: 60 kč

Z perspektivy polárních výprav Roalda Amundsena a Inuitů se seznámíme s přírodními podmínkami, fanou a flórou Arktidy a Antarktidy. Budeme si vyprávět staré inuitské příběhy a hledat v nic poučení i pro dnešní dobu. Význam adaptace na přírodní podmínky si ukážeme na základě slavného "soupeření" o prvenství dobití Jižního pólu.

Na glóbu najde Antarktidu a Arktidu a popíše, jaké zde panují přírodní podmínky.
Vyjmenuje několik zvířat žijících v subpolárních oblastech a jejich strategie přežití.
Zná životní příběh nora Amundsena a jeho prvenství při dosažení Jižního pólu v "souboji" s angličanem Scottem.

Příběh vánočního stromku

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 60 kč

Vydejte se s námi prozkoumat, odkud pocházejí vánoční stromky. Vydejte se za vůní lesa i za semínky parašutisty, kteří po seskoku upadají do zimního spánku. Prohlédneme si semínka i semenáčky jehličnatých stromů, ve hře nakoukneme do lesní školky a pomůžeme rodičům vybrat, zda má být vánoční stromek řezaný, umělý, v květináči nebo třeba ten na zahradě. Zkusíme spolu najít nejlepší řešení, jak po svátcích se stromky naložit.

Ví, jak se rozmnožují jehličnaté stromy a pro ně důležité životní podmínky.
Pozná smrk,borovici a jedli podle šišky, semena a jehlic.
Popíše pěstování jednotlivých typů vánočních stromků (řezané, umělé, v květináči..) a jejich environmentální dopady.

Po programu můžeme dle domluvy u vás nechat cca tříletý stromek v květináči a semínka k pěstebnímu experimentování.

Exkurze do zahrad, sadů a polí

Délka/min: 90-180
Cílová skupina: 1.-9. třída, SŚ
Místo realizace: exteriér
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: od 60 kč

Nabídku exkurzí naleznete ZDE.

 

Konopí seté

Délka/min: 90
Cílová skupina: 3.-9. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 60 kč

Konopí seté (Canabis sativa) je rostlina minulosti i budoucnosti lidské civilizace. Víte, že právě konopí je jediná rostlina na planetě Zemi, která může lidstvo velmi zdravě a efektivně nayitit, obléknout, léčit a zároveň z něho můžeme i stavět a bydlet v něm? V programu si prohlédneme a ochutnáme konopná semena, vylisujeme olej, vytřením konopného stonku získáme nejsilnější přírodní vlákno na světě, používané na výrobu provázku, lan, plátna atd., se ze zbylým pazdeřím uděláme test savosti termoizolačních vlastností, které se využívá i při výrobě konopného betonu. V neposlední řadě se soustředíme i na využití konopí v potravinářství a léčitelství.

Škola zajistí interaktivní tabuli / dataprojektor

Mraveniště

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1.-3.třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: jaro, léto
Cena: 60 kč

Zveme vás na objevnou cestu do světa mravenců, velkých, malých, podzemních i stromových, řemeslníků, lovců, pěstitelů i chovatelů mšic. Vyzkoušíme si, jaké je to být mravencem se všemi jeho smysly, budeme hledat potravu, vyhneme se nebezpečí, které na obyvatele mraveniště číhá. Zkusíme prohlédnout, jak se naše světy navzájem ovlivňují a jakou roli mravenci v dokonalém přírodním systému hrají.

Popíše stavbu těla mravence.
Vytvoří si představu o sociální organizaci mravenců. 
Chápe ekologický význam mravenců.

Škola zajistí interaktivní tabuli / dataprojektor

Cukr, káva, limonáda

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 60 kč

Máte rádi sladké? A víte, jak se vyrábí cukr, hroznový cukr, melasa? Pojďte poznat, ochutnat a prozkoumat svět sacharidů, cukrů, sladidel, těch přirozených a zdravých, i těch, kterým bychom se měli spíše vyhýbat. Poznáme cestu jejich výroby, ukážeme si, kde všude se skrývají a co našemu tělu přinášejí. Zabrousíme i trochu do chemie a medicíny, pochopíme význam glykemickho indexu a změříme si hladinu cukru v krvi. Na závěr si vyrobíme vlastní domácí limonádu. Škola zajistí interaktivní tabuli/dataprojektor (prezentace, video, přístup k internetu).

Senzoricky rozpozná a pojmenuje přirozeně sladké potraviny.
Ví, jak se vyrábí řepný a třtinový cukr.
Dokáže zjistit množství cukru v potravinách a popsat, k čemu naše tělo cukru využívá a co se děje s jeho přebytkem.

Škola zajistí interaktivní tabuli / dataprojektor.

Máma mele maso

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 60 kč

Zapřemýšlíme, kdo a proč v přírodě se masem jiných živočichů živí a jak my lidé získáváme a zpracováváme maso pro svou obživu. Přiblížíme si, co vlastně dělá řezník. Citlivě se přitom dotkneme i tématu koloběhu života a smrti, které je v našem stravování vždy přítomné.

Senzoricky vnímá a a pojmenuje části těla obratlovců.
Vyjmenuje několik masožravých organismů.
Ví, jak pracuje řezník. 

Škola zajistí interaktivní tabuli.

Jak se dělá férová čokoláda

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-9.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 60 kč

V programu se seznámíme s historií a současností pěstování kakaa a výroby oblíbené čokolády. Sami si zkusí rozdrtit kakaové boby a společně s lektorem uvařit chutnou čokoládu. V neposlední řadě probereme, co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda a spravedlivý obchod - fairtrade. 

Ví, kde a jak se pěstuje a zpracovává kakao.
Vyzkouší se domácí výrobu čokolády.
Umí vysvětlit, jak funguje férový obchod.

Maso na talíři

Délka/min: 90
Cílová skupina: 3.-9.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 60 kč

Cílem programu je poukázat na environmentální a lidsko-právní aspekty konzumace masa. S pomocí videa, pracovních listů i skupinové práce žáci sami přicházejí na externality masa na našem talíři a sami přemýšlejí o šetrnějším konzumu.

Zná přírodní a lidské zdroje průmyslové výroby masných výrobků.
Vysvětlí základní rozdíly v přístupech mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím k hospodářským zvířatům.
Chápe možná negativa nadměrné konzumace masa v jídelníčku. 

Nový program

Škola zajistí interaktivní tabuli

Květiny všemi smysly

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-9.třída
Místo realizace: interiér, exteriér, zahrada
Doba realizace: celoročně
Cena: 60 kč

Vítejte v říši rostlin! Pojďte prozkoumat, kde všude mohou rostliny růst, jak se přizpůsobují podmínkám a jaké si budují mezi sebou vztahy. Něco zasadíme, něco ochutnáme, se zavřenýma očima prozkoumáme listy a kořínky. Na závěr zkusíme vyzkoumat, proč jsou rostliny tak podstatné pro veškerý život na Zemi.

Chápe životní cyklus rostlin, jejich význam pro život na planetě.

Když jsou ptáci v práci

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5.třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně
Cena: 60 kč

Seznámíme se s ptačími návštěvníky městských parků a zahrad. Zjistíme co jedí, kde se schovávají, jak zakládají rodiny a jakou hrají úlohu v celém systému. Několik jich poznáme podle zpěvu (kos, kukačka, drozd, budníček, sojka). Poznáme hlavní znaky stavby těla ptáků, vysvětlíme si, jaká přizpůsobení se u nich vyvinula, tak, aby mohli létat. Naučíme se jim pomáhat a pochopíme, že služba je vzájemná.

Vytvoření vztahu k přírodě.

Lektorka se dlouhodobě věnuje ornitologii. Program je možné uskutečnit částečně ve třídě a na zahradě školy. Pro program je vhodné přpojení k intenetu. 

Výprava za ptačími návštěvníky

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-9.třída
Místo realizace: exteriér
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 60 kč

Seznámíme se s ptačími návštěvníky městských parků, zahrad, okolí školy/školky. Najdeme, jaké zanechali stopy, zjistíme, co jedí, kde se schovávají, jak zakládají rodiny a jakou hrají úlohu v celém systému. Několik jich poznáme podle zpěvu (dle lokality). Připravíme pro ptáky svačinku. Naučíme se jim pomáhat a pochopíme, že služba je vzájemnná.

Vytvoření vztahu k přírodě.

Terénní program realizujeme dle dohody ve vytipovaném místě v blízkosti vaší školy nebo na jiné pražské lokalitě.

Od vidlí až po vidličku

Délka/min: 90
Cílová skupina: 3.-9.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 60 kč

Na praktických příkladech péče o půdu a zvířata srovnáme konvenční a ekologické zemědělství a jejich vliv na životní prostředí a krajinu. Budeme pracovat s videem, ukázkami hnojiv a postřiků i simulačními aktivitami, které žákům umožní situaci země a zemědělce hlouběji prožít.