Cílová skupina: Žáci 1-5., resp. 1-9.třídy; v rámci školní výuky či odpoledních volnočasových aktivitách ve družině. 
Místo realizace
: Není-li uvedeno jinak, programy realizujeme ve třídě nebo na zahradě školy. Zemědělské programy realizujeme také na komunitních zahradách KomPot (kom-pot.cz) a Kuchyňka (sites.google.com/site/komzakuch).
Doba realizace:  Celoročně, tedy i během letních prázdnin. Přijedeme k vám dopoledne, dle domluvy i odpoledne
Počet dětí na programu Ideální počet je 12-25 dětí/program. V případě většího počtu zdvojujeme lektorský tým nebo nabízíme ekodivadlo.
Cena: Momentálně nemáme na provoz programů dotace z dalších zdrojů a proto je cena o něco vyšší, než bychom si i sami přáli.  Minimální cena za 90min program je 650Kč.
Témata: Velmi rádi programy přizpůsobujeme potřebám dětí i pedagogů a ještě raději vymýšlíme programy nové. Neváhejte nám poslat svůj požadavek nebo představu:-)

Stručná nabídka programů, exkurzí a ekodivadel pro ZŠ k tisku

Výukové programy pro ZŠ

Cesta ovčí vlny

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně, zima
Cena: 60 kč

Pomocí foto a video-prezentace, práce ve skupinách i hry na stádo si připomeneme chov ovce domácí a jejího významu pro člověka. V praktické části programu se seznámíme se všemi fázemi výroby vlny : čištěním, vyčesáváním, barvením, předením i tkaním. Vyzkoušíme si vřetánko i kolovrat. Každý žák si v programu vyrobí plstěný výrobek (náramek, kulička na náušnici, dred apod.). Programem je úvodem a inspirací k další tvorbě. 

Program realizujeme i na komunitní zahradě Kuchyńka, v jejímž sadu se pasou šumavské ovce.

Pojmenuje životní potřeby ovce domácí, uvědomuje si různost plemen ovcí a  hospododářský význam ovce domácí
Prakticky si projde a pojmenuje jednotlivé fáze výroby vlny
Z programu si odnáší vlastnoručně uplstěný a barvený vlněný výrobek 

Pro realizaci programu je optimální třída s interativní tabulí nebo dataprojektorem. 

Vypěstuj a sněz

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: jaro
Cena: 60 kč

V úvodu se dozvíme, co znamená být zelinářem, jaké druhy zeleniny a bylin se u nás pěstují a co potřebují, aby dobře rostly, voněly a chutnaly. V praktické části programu si sami vyzkoušíme, jak správně vysít semínka a zasadit sazenice, jak připravit „kouzelný čaj“ pro rostliny anebo proč půdě pořídit i na léto „peřinu“. Ve skupinách si založíme malou zahrádku v květináči nebo truhlíku.

Ví, jak se sejou semínka a sázejí sazenice
Chápe souvislost mezi péči o rostliny a jejich růstem, významem kvalitní půdy a přírodních procesů v pěstování zeleniny
Je motivován k pěstování bylin či zeleniny v domácích podmínkách.

V případě setí do květináče je třeba pro skupiny o 3 - 6 dětech zajistit květináč nebo truhlík o objemu cca 5 - 10l a odpovídající množství substrátu (10 l (truhlík má rozměry 40x18x15cm). V případě, že zajištujeme my, účtujeme cca 60Kč/10l truhlík se substrátem.

Tajemství včel

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-9.třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 60 kč

Na základě modelového úlu, video- a fotoukázek, včelařských pomůcek se stručně seznámíme s vývojem i současností včelařství a životem včelstva v průběhu jednoho roku. Prozkoumáme produkty včel, ochutnáme jednodruhové medy, propolis, vyrobíme si svíčku z včelího vosku a zamyslíme se nad jejich ekologickým a hospodářským významem. Program je lektorován včelařem.

Popíše rozvoj včelstva v průběhu celého roku
Zná včelařské produkty a pomůcky
Vysvětlí hospodářský a environmentální význam včel
Vyrobí si suvenýr ze včelího vosku

! Škola zajistí interaktivní tabuli / dataprojektor. Program je možné realizovat na komunitní zahradě KomPot nebo Kuchyňka. V případě zájmu o program pro větší počet žáků nabízíme Ekodivadlo "O Včelách a včelaři" 

Jak se chovají slepice

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Po hraném příběhu o ptáku kurovi se ocitneme na "výstavě" plemen a jeden den v peří slepice náš naučí, co mají slepice rády a co nerady, kdo je budí, kdy a jak si čistí peří a co nejraději hrabají. Sami si vyzkoušíme rozdíl mezi životem slepic v kleci, domácím chovu nebo biochovu a odhalíme tajemství značení vajec z obchodu.

Chápe, že kur domácí je domestikovaný pták se specifickými potřebami
Rozlišuje různé typy chovů a dokáže popsat životní podmínky v nich
Rozumí obchodnímu značení vajec

Jak se peče chleba

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 60 kč

Po úvodním prozkoumání a ochutnání klasů a zrn obilovin a dalších rostlin se pomocí obrázků seznámíme s pracovním postupem zemědělských, mlynářských a pekařských prací, Vyzkoušíme si mlácení obilí na mlatu, mletí a prosívání mouky a v pekařské dílně si vlastnoručně uhněteme těsto a zformujeme vlastní chlebové bochánky, připravené k pečení.

Vyjmenuje jednotlivé kroky pěstování obilí, mletí mouky a pečení chleba
Uvědomuje si fyzickou / energetickou náročnost produkce základní potraviny
Připraví si a upeče vlastní pekařský výrobek z chlebového těsta

Škola zajistí trouba na pečení, event. můžeme dovézt přenosnou troubu

Jak se dělá máslo a sýr

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 60 kč

Prozkoumáme, která hospodářská zvířata se chovají kvůli mléku, podíváme se na různá plemena tura a něco si řekneme o šlechtění a srovnáme různé typy chovů se zřetelem na produkci a pohodu zvířat. Uděláme si obrázek o zpracování mléka a výrobě mléčných produktů. Sami si tradiční metodou vyrobíme máslo a zkusíme i výrobu sýra či tvarohu.

Vyjmenuje základní potřeby tura domácího
Popíše pracovní postup výroby základních mléčných produktů
Prožije si proces výroby másla ze smetany

Jak se rodí jablko

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

S pomocí videa, fotografií i hry se seznámíme se se základními činnostmi ovocnáře, zpracováním jablek i principy ekologického ovocnářství. Budeme porovnávat a ochutnávat několik odrůd jablek a v závěru si nakrouháme jablka na křížaly.

Srovnává estetické a chuťové kvality několika odrůd
Vyjmenuje a vysvětlí smysl základních činností ekologického ovocnáře
Má povědomí o šlechtění odrůd a starých odrůdách

Každý žák přinese z domova jedno jablko.

Co mám k svačině?

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Interaktivní program zaměřený na žáky jako na konzumenty, kteří by se měli umět orientovat v nepřeberném množství balených slazených jídel a pití. Rozbalíme svačiny a naučíme se číst v etiketách, rozluštit jednotlivá Éčka a aditiva a roztřídíme přebytečné obaly na jedno použití. Vyhlásíme soutěž o nejlepší svačinu bez obalu.

Rozumí složení potraviny, které je uvedeno na obalu a značkám, které určují z jakého materiálu je obal vyroben
Vyjmenuje suroviny potřebné k výrobě obalů (papír, sklo, plasty, tetrapak) a umí zvolit ke každému produktu ten nejšetrnější
Formuluje vlastní ázor na sladké nápoje a dokáže si ho obhájit před ostatními

Barvy přírody

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Všechny barvy přírody nejlépe reprezentuje duha, kterou se pokusíme vyrobit a pomocí básničky se naučit její barvy. Zkusíme fyzikálně-chemickým pokusem rozložit barvy ve fixách a poté i malovat fixami vyrobenými z donesených přírodnin. Naučíme se rozluštit varování ve zbarvení nebezpečných živočichů a na závěr připravit speciální neviditelný inkoust.

umí vyjmenovat barvy duhy
dokáže rozdělit barvy na základní a složené
rozezná kryptické a varovné zbarvení živočichů

Podzim v zahradě

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-3. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: podzim
Cena: 50 kč

Mladá líska se žloutnoucími listy má hromadu otázek, které jí spolu s průvodkyní veverkou objasníme a pomůžeme jí připravit na zimu. Budeme sbírat a třídit plody i listy, přikrývat kořeny před mrazem i procházet se s malířskou paletkou zahradou.

Charakterizuje podzim z hlediska astronmického a fenologického
Rozeznává plody a listy známých stromů a zná jejich význam
Popíše roční cyklus listnatých stromů

Zima v zahradě

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-3. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: zima
Cena: 50 kč

Čím se živí, jak se oblékají a kde si hledají úkryt zvířata ze zahrady a polí s příchodem zimy? Vystopujeme je podle stop, poznáme po zvuku a vyzkoušíme si jejich umění odpočinku, prozíravé shromažďování zásob i techniky lovu. Nezapomeneme se ani věnovat bylinám a stromům a jejich strategiím přezimování.

Charakterizuje podzim z hlediska astronomického a fenologického
Popíše strategie, které zvířata využívají k přežití zimy

Vyjmenuje zimní potravu vybraných živočichů

Ptáci na krmítku

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 60 kč

Kdo přikrmuje v zimě ptáky našich měst, získává na oplátku nejen dobrý pocit, ale i cenné zkušenosti z pozorování. O ptácích a jejich zimních zvyklostech a potřebách si nejen povíme, ale hlavně si každý vyrobí malé krmítko ze šišky, tuku a semínek.

Zná strategie a potřeby ptáků v zimě
Pozná a pojmenuje základní druhy ptáků přezimujících u nás 
Vyrobí tukové krmítko ze semínky

Jaro v zahradě

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-3. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: jaro
Cena: 50 kč

Pomocí známé písně si připomeneme, jak se pozná příchod jara a a jaké jsou jeho příčiny. Budeme zkoumat klíčení a rašením u rostlin, rozmnožování u živočichů i vítání jara v naší kultuře.

Zná fenologické a etologické projevy jara a jeho astronomické příčiny
Popíše proces klíčení a rašení u rostlin a typy rozmnožování u živočichů
Vyjmenuje kulturní tradice spojené s příchodem jara

Škola zajistí interaktivní tabuli.
Program lze po dohodě realizovat na školní zahradě nebo v dalších vybraných lokalitách.

Koloběh vody v přírodě

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Ve fotografické galerii si připomeme podoby vody v přírodě. Pokusy s deštovou sklenicí si ověříme, jak funguje vypařování a kondenzace vody. Vlastními smysly budeme hledat pitnou vodu, přírodu se pokusíme napodobit i při filtraci znečištěné vody. V závěru demonstrujeme vlastnost vody vzlínat v rostlinách.

Popíše koloběh vody v přírodě a jeho příčiny
Prakticky i teoreticky umí demonstrovat vypařování, kondenzaci, absorpci a filtraci vody

Koloběh vody ve vodárenství

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Připomeneme si zdroje pitné vody v přírodě. V modelové hře si uvědomíme nerovměrné rozložení pitné vody na světě, spotřebu vody v naší domácnosti. Na základě videa a pokusů si demonstrujeme úpravu a čistění vody ve vodárenství a budeme se zabývat i tím, jak můžeme vodou šetřit.

Seřadí jednotlivé fáze koloběhu vody ve vodárenství
Uvědomuje si, že zdroje pitné vody jsou omezené
Provede pokusy s filtrací a vločkováním vody
Přemýšlí nad možnostmi úspor vody

Škola zajistí dataprojektor / interaktivní tabuli

Tajemství půdy

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 55 kč

Prozkoumáme smyslové kvality, složky, vrstvy a druhy půdy. Budeme zkoumat půdní živočichy, provedeme půdní sondu a otestujeme kvalitu půdy pomocí rýčové metody. V závěru se zmíníme o ohrožení půdy a budeme hledat odpověď na otázku, jak sami můžeme podpořit její zdraví.

Zkoumá smyslové kvality půdy
Popíše základní složky a vrstvy půdy
Zná několik půdních organismů a jejich roli v potravním řetězci a zemědělském systému
Vyjmenuje několik přičin ohrožení půdy

Zkoumá a popíše smyslové kvality, základní složky, vrstvy a typy půdy
Zná několik půdních organismů a jejich roli v potravním řetězci a zemědělském systému
Vyjmenuje několik přičin ohrožení půdy a přemýšlí nad vlastními možnosti její ochrany

Svět stromu

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-3 třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně
Cena: 50kč

Strom. Keř. Nehybně stojí, tiše dýchá, v jeho žilách proudí míza, ve svých korunách nabízí potravu a útočiště hmyzu, ptákům a dalším živočichům, na jaře kvete, v létě plodí, na podzim posílá semínka do světa a v zimě odpočívá. Prozkoumáme jeho kůru i listy, pomůžeme mu s výrobou cukru ze světla i distribucí vody, projdeme si jeho rokem. Podle daného ročního období se budeme věnovat pupenům, květům nebo plodům. Budeme určovat základní druhy stromů a keřů.

Popíše roční cyklus stromu i jeho látkovou výměnu
Určuje druhy stromů dle charakteristických znaků
Ví, proč jsou stromy v přírodě důležité (ekologická,estetická a hospodářská funkce)

Popíše roční cyklu stromu a jeho životní potřeby
Určuje druhy stromů dle charakteristických znaků
Ví, proč jsou stromy v přírodě důležité (ekologická,estetická a hospodářská funkce)

O květině, která nechtěla kvést

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 50kč

Květina. Na jaře klíčí, roste, kvete a láká hmyz i nás. Chceme si přivonět, utrhnout, darovat. Později odkvétá, plodí semínka, na zimu umírá nebo se skrývá pod zemí. Prozkoumáme viditelná i méně viditelný život květin, prožijeme si rok květiny. Řekneme si, které známe a které máme rádi. Prohlédneme si semínka, cibulky a zasadíme si je do květináčů k dalšímu pěstování.

Prožije a popíše roční cyklus byliny-květiny
Popíše stavbu těla květiny
Zasadí se květinu do květináče

K vodě za chrostíky

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: exteriér
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 60 kč

U vody si nalovíme a prohlédneme vodní hmyz a další živočichy žijicí pod hladinou i kolem vody. S pomocí fotografií, simulační hry i příběhů Ondřeje Sekory si ukážeme, proč žijí komáři a vážky u vody, jak spolu souvisí larva dravého chrostíka stavícího schránky pod vodou a malého motýlka létajícího nad vodou.

Vyloví a pozoruje vodní bezobratlé živočichy
Zná vývojová stádia vodního hmyzu
Popíše roli vodního hmyzu v potravním řetězci

Program realizujeme v Modřanské rokli, Šáreckém údolí a u dalších vodních zdrojů  dle domluvy.

Ze života hmyzu

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-3.třída
Místo realizace: zahrada
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 50kč

V trávě, stromech, keřích a květinách budeme různými metodami stopovat a pozorovat hmyz a další bezobratlé živočichy. Budeme se věnovat jejich charakteristickým znakům (počet nohou, složené oči, sosák...). i jejich způsobu života. Nezapomeneme ani na edukativní texty Ondřeje Sekory.

V trávě a na stromech pozoruje bezobratlé živočichy a jejich stopy
Na základě hlavních znaků dokáže určit pavouka, hmyz, stínku atd.

Agricultura 1.stupeň ZŠ

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1 - 5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Z perspektivy žížaly, polního ptáka, krávy a člověka jako zástupců zemědělské krajiny se podíváme na principy a postupy ekologického zemědělství. Dozvíme se něco o historii zemědělství, zahrajeme si hru na smíšené kultury i střídané osevné systémy, povíme si o organickém hnojení půdy i o významu lidské práce vedle výkonnnosti strojů.

Popíše koloběh živin v zemědělství
Na příkladech dokáže pojmenovat postupy ekologického zemědělství
Vysvětlí význam ekologického zemědělství pro krajinu

Škola zajistí interaktivní tabuli / dataprojektor

Agrikultura 2.stupeň ZŠ

Délka/min: 90
Cílová skupina: 6.-9. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Seznámíme se s různými stupni vývoje zemědělství a s jejich působením na okolní ekosytémy, přístupem k péči o půdu (střídání plodin, hnojení) a hospodářská zvířata (welfare a koloběh živin v zemědělství). Ukážeme si, jak změny v zemědělství působí na přírodu a krajinu, a jak ovlivňují život lidí na venkově i ve městech.

Popíše koloběh živin v zemědělství
Dokáže vysvětlit rozdíl mezi tradičním, moderním a ekologickým zemědělstvím a zná jejich příklady
Uvede příklady ekologické, sociální a estetické funkce zemědělství

Škola zajistí interaktivní tabuli / dataprojektor

Příroda všemi smysly

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-9.třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně
Cena: 50kč

Postupně se dozvíme, jaké bohatství nám poskytují naše smysly. Začneme rozpoznáváním přírodnin po čichu. Následně je rozdělujeme do různých skupin (jedlé, živé, ... ). Vymyslíme, k čemu nám slouží a poté vybereme ty, které barví (mrkev, řepa a další) a vyzkoušíme si, jak se s nimi kreslí a maluje. Při ochutnávání se do nich i zaposloucháme.

Zaměřuje se na vmímání všemi pěti smysly
Rozpoznává a pojmenuje chutě, barvy, tvary, vůně
Porovnává své dojmy s ostatními

Vánoce za dveřmi

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 50 kč

Už zasvitla zase v tmách všedních dní, zář první svíce adventní... Připomeneme si tradici Vánoc jako očekávání na návrat slunce i hledání nově narozeného Krista. Připravíme a sehrajeme biblický příběh o třech mudrcích hledajících hvězdu a sejdeme se okolo vánočního stolu s tradičními pokrmy a odléváním olova.

Chápe význam adventu a základní kulturní významy Vánoc
Ztvární roli ve biblickém minidramatu o narození Krista
Seznámí se s tradicemi spjatými s Vánoci (vánoční stůl, lití olova apod.)

Masopust za dveřmi

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 55 kč

Nejprve si spolu s Hradišťanem zazpíváme, kdy a proč se slaví masopust a co má společného s karnevalem.  Připomeneme si tradiční pokrmy a seznámíme se s maskarami tradičních obchůzek na Hlinecku, které jsou zaspány do kulturního dědictví UNESCO,  i s maškarami současnějšími lokálnějšími. V závěru si každý výrobí jednu obličejovou masku.

Ví, kdy a proč se slavil a slaví masopust
Zná tradiční masopustní maškary a jejich význam
Vytvoří si vlastní masopustní masku
Je motivován k aktivní účasti na masopustním průvodu

! Masopustní úterý se v roce

- 2017 slaví 28. února

- 2018 slaví 13. února

- 2019 slaví 5. března

Velikonoce za dveřmi

Délka/min: 90 min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: jaro, velikonce
Cena: 55 kč

Velikonoční svátky jsou časem oslavy znovuzrození přírody, židovského Paschy i nejvýznamnější křesťanský svátek. Připomeneme si tradici vynášení smrti v podobě slovanské Morany, záchrannou oběť beránka v biblických příbězích vyjití židovského lidu z Egypta i Ježíše Krista. Velikonočního beránka si vyrobíme z těsta a v závěru upleteme pomlázky.

Chápe základní historicko-kulturní významy Velikonoc
Seznámí se s několika velikonočními příbehy, zvyky a tradicemi
Uplete a uhněte si výrobek

Arktida a Antarktida

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně, zima
Cena: 55 kč

Z perspektivy polárních výprav Roalda Amundsena a Inuitů se seznámíme s přírodními podmínkami, fanou a flórou Arktidy a Antarktidy. Význam adaptace na přírodní podmínky si ukážeme na základě slavného soupeření mezi Amundsenem a Scottem o prvenství na Jižním pólu

Na glóbu najde Antarktidu a Arktidu a popíše, jaké zde panují přírodní podmínky
Vyjmenuje několik zvířat žijících v subpolárních oblastech a jejich strategie přežití
Zná životní příběh nora Amundsena a jeho prvenství při dosažení Jižního pólu v "souboji" s angličanem Scottem

Jak se pěstují vánoční stromky

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 50kč

Vydejte se s námi prozkoumat, odkud pocházejí vánoční stromky. Vydejte se za vůní lesa i za semínky parašutisty, kteří po seskoku upadají do zimního spánku. Prohlédneme si semínka i semenáčky jehličnatých stromů, ve hře nakoukneme do lesní školky a pomůžeme rodičům vybrat, zda má být vánoční stromek řezaný, umělý, v květináči nebo třeba ten na zahradě.

Ví, jak se rozmnožují jehličnaté stromy a pro ně důležité životní podmínky
Pozná smrk,borovici a jedli podle šišky, semena a jehlic.
Popíše pěstování jednotlivých typů vánočních stromků (řezané, umělé, v květináči..) a jejich environmentální dopady

Po programu můžeme dle domluvy u vás nechat cca tříletý stromek v květináči a semínka k pěstebnímu experimentování.

Exkurze do zahrad, sadů a polí

Délka/min: 90-180
Cílová skupina: 1.-9. třída, SŚ
Místo realizace: exteriér
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: od 30kč / žák

Nabídku exkurzí naleznete ZDE.

 

Konopí seté

Délka/min: 90
Cílová skupina: 3.-9. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 60 kč

Konopí seté (Canabis sativa) je rostlina minulosti i budoucnosti lidské civilizace. Víte, že právě konopí je jediná rostlina na planetě Zemi, která může lidstvo velmi zdravě a efektivně nayitit, obléknout, léčit a zároveň z něho můžeme i stavět a bydlet v něm? V programu si prohlédneme a ochutnáme konopná semena, vylisujeme olej, vytřením konopného stonku získáme nejsilnější přírodní vlákno na světě, používané na výrobu provázku, lan, plátna atd., se ze zbylým pazdeřím uděláme test savosti termoizolačních vlastností, které se využívá i při výrobě konopného betonu. V neposlední řadě se soustředíme i na využití konopí v potravinářství a léčitelství.

! Program realizujeme od listopadu 2015. Škola zajistí interaktivní tabuli / dataprojektor

V říši bylinek

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1 - 5. třída
Místo realizace: interiér, exteriér, zahrada
Doba realizace: jaro, léto
Cena: 55 kč

Zahrajeme si simulační hru na nemocné, kteří se uzdravují a s pomocí prostředků přírodního léčitelství.Najdeme a určíme bylinky, keře a stromy, pojmenujeme si jejich části (kořeny, plod, květ..) a určíme ty, které jsou vhodné k přípravě čajů, koupelí, bylinných olejů, zábalů či polévek a v závěru si uvaříme čaj nebo vyrobíme mast.

Zná části rostliny a ví, k čemu slouží
Pojmenuje a pozná několik léčivek
Vyrobí si bylinný lék

Program lze realizovat v komunitní zahradě Kom-Pot nebo Kuchyňka

Mraveniště

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1.-3.třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: jaro, léto
Cena: 50 kč

S pomocí příběhů Ondřeje Sekory, videa a fotografií, pozorování a modelové hry si přiblížíme fascinující svět mravenců, mistrů několika řemesel (stavitelů, chovatelů, sběračů i lovců). Budeme přemýšlet, co mají s námi společného, jak se naše světy vzájemně ovlivňují a učit se do jejich světa nezasahovat.
! Škola zajistí interaktivní tabuli / dataprojektor

Popíše stavbu těla mravence
Vytvoří si představu o sociální organizaci mravenců
Chápe ekologcký význam tohoto blanokřídlého hmyzu

Škola zajistí interaktivní tabuli / dataprojektor

Příběh vánočního stromku

Délka/min: 90 min
Cílová skupina: 1 - 5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 50 kč

Vydejte se s námi prozkoumat, odkud pocházejí vánoční stromky, za vůní lesa i za semínky parašutisty, kteří po seskoku upadají do zimního spánku. Prohlédneme si semínka i semenáčky jehličnatých stromů, ve hře nakoukneme do lesní školky a budeme přemýšlet, zda je lepšívánoční stromek řezaný, umělý, v květináči nebo třeba ten na zahradě.

Ví, jak se rozmnožují jehličnaté stromy a jak se pěstují vánoční stromky 
Pozná smrk,borovici a jedli podle šišky, semene a jehličí.   
Popíše jednotlivé druhy vánočních stromků (řezané, umělé, v květináči..) a jejich plusy a minusy z hlediska ekologie  

Dle domluvy u vás můžeme nechat cca tříletý stromek v květináči a semínka k pěstebnímu experimentování. Nebo si Vánoční stromek v květináči půjčte zde: http://www.pronajemstromku.cz/

Cukr, káva, limonáda

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50kč

Kde se bere cukr? Co všechno v přírodě je sladké? Ochutnáme různá sladidla našich předků i současnosti. Ukážeme si, kde se těží javorový sirup, jak se vyrábí řepný a třtinový cukr i kolik kostek cukru je skryté v limonádách, jogurtech a cukrovinkách. A v závěru si ukážeme, jaký je rozdíl mezi pomalými sacharidy a rychlými cukry a co dělají v našem těle.

Senzoricky rozpozná a pojmenuje přirozeně sladké potraviny
Ví, jak se vyrábí řepný a třtinový cukr
Dokáže zjistit množství cukru v potravinách a popsat, k čemu naše tělo cukru využívá a co se děje s jeho přebytkem

Škola zajistí interaktivní tabuli / dataprojektor.

Zabijačka

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50kč

Povíme si, co je to vlastně maso, ukážeme si, jak vypadá a jakou funkci má v těle živých organismů. Zapřemýšlíme,  kdo a proč v přírodě se masem jiných živočichů živí a jak my  lidé získáváme a zpracováváme maso pro svou obživu a co vlastně dělá řezník. Citlivě se přitom dotkneme i tématu koloběhu života a smrti, které je v našem denním stravování vždy přítomné.

Senzoricky vnímá a a pojmenuje části těla obratlovců
Vyjmenuje několik masožravých organismů
Ví, co dělá řezník

Škola zajistí interaktivní tabuli